I am Kalam screened in Jaipur

Dainik Bhaskar (15th, July 2012)